โรงเรียนบ้านท่าเรือ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทร. 0-7641-9625

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 187151
อนุบาล 21219311
อนุบาล 31812301
รวม อนุบาล3838763
ประถมศึกษาปีที่ 11413271
ประถมศึกษาปีที่ 21414281
ประถมศึกษาปีที่ 3811191
ประถมศึกษาปีที่ 41516311
ประถมศึกษาปีที่ 51512271
ประถมศึกษาปีที่ 6125171
รวมประถม78751496
รวมทั้งหมด1161092253

บทความล่าสุด