โรงเรียนบ้านท่าเรือ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทร. 0-7641-9625

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soidog) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นมูลนิธิช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ถูกทารุณกรรม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์จรจัดในประเทศไทยและทวีปเอเชียให้ดียิ่งขึ้น โครงการหลักของมูลนิธิฯ คือการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดด้วยการทำหมันและฉีดวัคซีน
ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือขอขอบคุณทางมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soidog) ที่มาให้ความรู้ดี ๆ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ มา ณ ที่นี้

บทความล่าสุด