โรงเรียนบ้านท่าเรือ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทร. 0-7641-9625

โรคไข้เลือดออก อธิบายเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโรคที่พบบ่อยช่วงฤดูฝน

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งติดต่อผ่านการถูกยุงกัด โรคนี้มักพบในเขตร้อน เป็นที่รู้จักกันว่า DHF อาการของโรคนี้เปรียบได้กับอาการของไข้หวัดทั่วไปในระยะเริ่มแรก แต่อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา อาจทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ในที่สุด ไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกและจะถูกส่งผ่านการกัดของยุงตัวเมีย เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดของมนุษย์ ไวรัสจะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและอาจทำให้เกิดอาการต่างๆได้

หากไม่ได้รับการรักษา บางครั้งอาการเหล่านี้อาจถึงแก่ชีวิตได้ โรคไข้เลือดออก มักพบในเด็กและจะระบาดมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งประชากรยุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไข้เลือดออกเป็นโรคอันตรายที่ไวต่อการติดเชื้อสูง ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกมี 4 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 โดยแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ ไข้เลือดออกระดับ 1 ผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆ ได้แก่ ไข้และจุดแดงบนผิวหนัง แต่ไม่มีอาการเพิ่มเติมเหมือนกับอาการทั่วไปของไข้หวัด

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกระดับ 2 จะมีอาการ เช่น มีเลือดออกใต้ผิวหนังและมีเลือดออกตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น อาเจียนเป็นเลือดและอุจจาระเป็นเลือด แม้จะมีอาการเหล่านี้ ชีพจรและความดันโลหิตของผู้ป่วยจะยังคงอยู่ในช่วงปกติในระยะนี้ เมื่อผู้ป่วยไข้เลือดออกถึงระดับ 3 จะเริ่มมีอาการช็อก ได้แก่ กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเต้นอ่อนแต่เร็ว นอกจากนี้ ความดันโลหิตของพวกเขาจะลดลงจนถึงระดับที่เป็นอันตราย ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดวิกฤติในการดำเนินของโรค

เมื่อพูดถึงโรคไข้เลือดออก ระดับที่ 4 จะมีลักษณะอาการที่รุนแรง ซึ่งอาจรวมถึงชีพจรต่ำ ความดันโลหิตต่ำและอาจถึงขั้นช็อกได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดร่วมด้วย ไข้เลือดออกสามารถพัฒนาความรุนแรงอย่างรวดเร็วจากระดับ 2 ถึง 4 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง การตรวจติดตามความดันโลหิต ความเข้มข้นของเลือดและเกล็ดเลือดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อเริ่มเป็นไข้เลือดออก ผู้ป่วยอาจแสดงอาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้และอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น เมื่ออาการป่วยลุกลาม อาจมีอาการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น เวียนศีรษะ ผื่นแดง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและปวดตา หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา โรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจทำให้เสียชีวิตได้หากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น ไข้เลือดออกมีสามระยะ ได้แก่ ระยะไข้สูง ระยะช็อกและมีเลือดออกและระยะพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

โรคไข้เลือดออก

ในช่วงที่มีไข้สูง ผู้ที่เป็นโรคจะมีอาการอย่างฉับพลัน เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว กระหายน้ำ เบื่ออาหาร อาเจียน หน้าและตาแดง ภายใน 1-2 วัน จะเกิดผื่นแดงบนใบหน้า คอและหน้าอก เนื่องจากเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว ผื่นนี้จะลามไปที่แขนขาและลำตัวในที่สุด แต่จะไม่ก่อให้เกิดอาการคันแต่อย่างใด ผู้ป่วยบางรายอาจมีผื่นแดงช้ำขึ้นตามใบหน้า แขน ขา รักแร้และในปาก หากอาการเหล่านี้ยังคงอยู่นานกว่า 7 วันโดยไม่ได้รับการรักษา

โรคนี้อาจเข้าสู่ระยะอันตรายโดยมีอาการช็อกและมีเลือดออก ในช่วงช็อกและมีเลือดออก โรคจะถึงระดับ 3 และ 4 ในแง่ของความรุนแรง แม้ว่าไข้จะลดลง แต่อาการป่วยจะบีบคั้นมากขึ้นและร่างกายจะรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้น ชีพจรจะเต้นช้าลงแต่จะเต้นเร็ว ในขณะที่ความดันโลหิตจะลดลงอย่างมาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตจากโรคภายใน 48 ชั่วโมงในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม หากคนคนนั้นสามารถอดทนผ่านระยะนี้ไปได้

พวกเขาอาจเข้าสู่ระยะพักฟื้น เมื่อได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมและทันท่วงที ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะพักฟื้น ในช่วงเวลานี้ ร่างกายจะค่อยๆ ฟื้นตัวและกลับสู่สภาพเดิมที่แข็งแรง ผู้ป่วยสามารถกลับมารับประทานอาหารได้และความดันโลหิตเป็นปกติ ปัจจุบันยังไม่มียาต้านพิษไวรัสสีแดง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก วิธีการรักษาโรคนี้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้ร่างกายของผู้ป่วยฟื้นตัวและจัดการกับภาวะช็อก เช่นเดียวกับการให้ยาลดไข้

สิ่งสำคัญคือต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้ถูกควบคุมโดยการเช็ดตัวเป็นประจำ นอกจากนี้ การบริโภคน้ำในปริมาณที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญและภาวะแทรกซ้อนใดๆ ที่เกิดขึ้นควรได้รับการรักษาทันที ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ในที่สุดและจะหายเองตามธรรมชาติภายในหนึ่งสัปดาห์ ในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกเบื้องต้น แนะนำให้กินน้ำผลไม้หรือน้ำแร่เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ใช้น้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดร่างกาย และรับประทานอาหารอ่อนขณะรับประทานยาลดไข้

อย่างไรก็ตาม หากสังเกตพบอาการ เช่น อาเจียน ปวดท้องอย่างรุนแรง ตัวเย็นและไม่ปัสสาวะนานกว่า 6 ชั่วโมง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปพบแพทย์โดยไม่ชักช้า การป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก จำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จะต้องควบคุมยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรค สามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดและลดประชากรยุง แนวทางต่อไปนี้ได้รับการแนะนำสำหรับการป้องกันโรค

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุง สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงเหล่านี้และกำจัดทั้งยุงและตัวอ่อนของยุง วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้ คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระถางดอกไม้ ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำนิ่งอื่นๆ รักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นไม้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย โดยดูแลให้มีการตัดแต่งต้นไม้ที่รกเพื่อให้มีแสงและอากาศไหลเวียนเพียงพอ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำนิ่งในพื้นที่

นานาสาระ: ภาวะเหงื่อออกมาก อธิบายเกี่ยวกับเหงื่อออกมากเกินไปและรักษาอย่างไร

บทความล่าสุด