โรงเรียนบ้านท่าเรือ

หมู่ที่ 4 บ้านท่าเรือ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
โทร. 0-7641-9625

ไข้หวัดใหญ่ อธิบายเกี่ยวกับอาการรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไร

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน โรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หากเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคอ้วน เป็นต้น จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ เมื่อถึงอายุ 60 ปี ร่างกายจะทรุดโทรมลงมาก ดังนั้นจึงมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันเป็นกลไกป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อต่างๆ

อีกทั้งช่วยกำจัดเชื้อโรคที่รุกราน แต่ภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงและลดลงตามอายุ ซึ่งเริ่มส่งผลอย่างเห็นได้ชัดในคนวัย 60 ยิ่งอายุมากขึ้นมีโอกาสป่วยจากการติดเชื้อมากขึ้นพบว่าจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่น โรคไต เบาหวานและมะเร็ง มีโอกาสสูงที่จะมีอาการแทรกซ้อนเช่น ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบและปอดบวม หากติดเชื้อไข้หวัด

ความเปราะบางไม่ใช่โรค เป็นสถานะทางกายภาพระหว่างความสามารถในการทำงานและสถานะความพิการ เมื่อผู้สูงอายุเป็นไข้หวัด 10 เปอร์เซ็นต์ ของพวกเขาสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันและต้องพึ่งพาผู้อื่น รวมถึง 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมักไม่สามารถกลับไปทำกิจกรรมตามปกติได้ภายใน 1 ปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยมี 4 สายพันธุ์ ฉีดปีละ 1 ครั้ง นาน 6 เดือนขึ้นไป ต่อปีสำหรับผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

มีวัคซีนอีกทางเลือกหนึ่งคือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ปริมาณสูง ซึ่งใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมากว่า 10 ปี มีผลทำให้การป้องกันและลด ไข้หวัดใหญ่ อัตราไข้หวัดใหญ่ มีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ปกป้องผู้สูงวัย ด้วยรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไตรวาเลนต์ขนาดสูงเป็นวัคซีนเชื้อตายที่ระบุเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ ลดการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับโรคปอดบวมที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ มีการใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมานานกว่า 10 ปีโดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

ไข้หวัดใหญ่

มีปริมาณแอนติเจนกระตุ้นภูมิคุ้มกันถึง 4 เท่า ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สูงกว่าวัคซีนโด๊สมาตรฐานถึง 24เปอร์เซ็นต์และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับโรคปอดบวมลดลง 27.3 เปอร์เซ็นต์ การรักษาในโรงพยาบาลระบบหัวใจและทางเดินหายใจลดลง 17.9 เปอร์เซ็นต์ การรักษาในโรงพยาบาลไข้หวัดใหญ่ลดลง 11.7 เปอร์เซ็นต์

สาเหตุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 8.4 เปอร์เซ็นต์ วัคซีนในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม พบผลข้างเคียงบางอย่าง อาการจะหายไปภายใน 2-3 วัน มีการส่งมอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงมากกว่า 202 ล้านโดยทั่วโลก ผู้ใช้วัคซีนทั่วโลกกำลังเฝ้าระวังความปลอดภัย ไม่พบอันตรายด้านความปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดหลังการฉีดวัคซีน คือ อาการเจ็บปวดบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะและรู้สึกไม่สบาย

ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 3 วันแรกหลังจากได้รับวัคซีน สิ่งที่เกิดขึ้นกับปฏิกิริยาหลักจะหายไปภายใน 3 วัน แปรงฟันแบบแห้งดีกว่าแปรงฟันแบบเปียกอย่างไร วิธีการดูแลช่องปากที่มีมาช้านานแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม หลายคนยังสงสัยว่าการแปรงฟันด้วยวิธีนี้จะทำความสะอาดฟันได้จริงหรือ การแปรงฟันแบบแห้งคือการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์แทนการใช้น้ำเหมือนการแปรงฟันทั่วไป หัวแปรงไม่ต้องบ้วนน้ำก่อนและหลังแปรง ทำขณะแปรงฟัน จะไม่มีน้ำและฟองอากาศในปาก

นี่จึงเป็นวิธีการอำนวยความสะดวก ไม่ต้องจุ่มแปรงลงในน้ำหรือบ้วนปากก่อน แปรงฟันทุกซี่อย่างทั่วถึงด้วยวิธีเดียวกับที่คุณแปรงฟันตามปกติ แปรงฟันประมาณ 2 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าทั่วทั้งปากของคุณ หลังแปรงฟัน บ้วนฟองยาสีฟันออก ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหลังการแปรงฟันโดยไม่บ้วนน้ำออก เท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการแปรงแบบแห้งแล้ว >วิธีนี้แทบจะแยกไม่ออกจากการแปรงฟันปกติ แค่อย่าใช้น้ำ จึงสะดวกกว่าไม่ต้องบ้วนปากด้วยน้ำ

เพื่อเคลือบผิวฟันด้วยฟลูออไรด์เป็นเวลานานและนานขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ นอกจากนี้ยังคิดว่าอ่อนโยนต่อปากและฟันมากกว่าแปรงเปียก ป้องกันฟันผุได้ดีกว่าการบ้วนน้ำลายหลังแปรงฟัน เพราะฟลูออไรด์ในยาสีฟันจะอยู่ในปากนานขึ้น ทำให้แนบสนิทกับผิวฟันมากขึ้น จึงป้องกันฟันผุได้นานขึ้น ฟลูออไรด์ในยาสีฟันจะเข้มข้นที่สุดในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหลังแปรงฟัน

ฟลูออไรด์ที่ตกค้างในช่วงนี้มีประโยชน์มากในการช่วยฟื้นฟูผิวฟัน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ควรแปรงฟันทุกประเภทอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้าและก่อนนอน แปรงฟันครั้งละอย่างน้อย 2 นาที ในขณะเดียวกันก็แปรงฟันเพื่อขจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรกตามซอกฟันได้ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลฟันได้ด้วยการใช้ไหมขัดฟันก่อนแปรงฟัน ช่วยเปิดผิวฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันซ่อมแซมผิวฟันในขณะที่การแปรงฟันแบบแห้งทำงานได้ดีขึ้น

นานาสาระ: สัตว์เลี้ยง การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสามารถบอกนิสัยเจ้าของได้

บทความล่าสุด